مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : پیمان اکبرزاد
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه سمنان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : shimanikoo@semnan.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .