مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حسام رستمی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : شرکت آب و منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : mohsenarmin@ut.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .