مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : اسماعیل اسلامی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه ادیان ومذاهب اسلامی،قم
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : Er.eslami1353@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .