مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : امیررضا کشتکار
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : salajegh@ut.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .