مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مرتضی دهقانی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی.
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : K.shahedi@sanru.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .