مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : عطااله کاویان
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : A.kavian@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .