مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی بمان میرجلیلی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، یزد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : J.barkhordari@areeo.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .