مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : جلال برخورداری
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد،
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : J.barkhordari@areeo.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .