مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : محمد جواد ادیبی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه ملایر
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : b.farokhzadeh@malayeru.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .