مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فاطمه درگاهیان
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : srazavizadeh@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .