مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سیدمرتضی سیدیان
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گنبد کاووس
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : seyedian@gonbad.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .