مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : ابراهیم بروشکه
ترتیب نویسنده : 7
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : arabkhedri@scwmri.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .