مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : لیلا غلامی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : gholami.leily@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .