English
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1514 بازدید ) ( 121 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 16 - شماره پیاپی 16
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله :

کاربرد مدل­های شبکه عصبی مصنوعی در پیش ­بینی خشکسالی استان اصفهان

خلاصه مقاله :

پيش­ بيني خشکسالی نقش بسزایی در برنامه­ ریزی، مدیریت و بهره­ برداری از منابع آب دارد؛در این پژوهشبرايپيش­ بينيسيكلخشکساليدر9ايستگاه باران سنجیاستان اصفهان از شبكة عصبي مصنوعي استفاده شده است. داده ­هايمورداستفادة در این تحقیقشاملبارش ماهانه و شاخص بارش استاندارد (SPI) در ایستگاه­ های منتخب، از سال 1972 تا 2010 میلادی می ­باشد. به این منظور با استفاده از آمار موجود، مقادیرSPI براییکسال بعد پیش ­بینی گردید. نتايج نشان داددر میان مدل ­های مختلف شبكةعصبيمصنوعي، شبکه ­های پرسپترون در اکثر ایستگاه ­ها با ضریب همبستگی بالایی قادر به پیش­ بینی مقادیر SPIدر زمان آتی می ­باشد. در میان ایستگاه ­های مورد استفاده، ایستگاه کوهپایه با بالاترین ضريب همبستگی معادل 0.96 و با میانگین خطای عملکرد برابر با 0.40 بهترين عملكرد را از خود نشان داد. و ایستگاه زیار با ضریب همبستگی 0.86 و میانگین خطای 0.087 عملکرد پایین­تری را نسبت به سایر ایستگاه­ها از خود نشان داده است.

 

تخصص ها :

شاخص بارش استاندارد، شبکه عصبی مصنوعی، خشکسالی، اصفهان

منابع :


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مطهره اسفندیاری
(نویسنده مسئول)
1   motiesfandiari@gmail.com 
حسین ملکی نژاد 2   hmalakinezhad@yazd.ac.ir 
محمدعلی حکیم زاده 3   hakim@yazd.ac.ir 
حمیده افخمی 4   hafkhami@yahoo.com 
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .