مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مینا دیلم
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه :
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : m.deilam@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .