مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : محمد نکویی مهر
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال وبختياري، سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي ، شهركرد، ايران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : Emami1348@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .