مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : محمدعلی هادیان امری
ترتیب نویسنده : 3 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : M.hadian@areeo.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .