مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سیاوش کلبی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهر
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : ghrahi@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .