مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : آزاده ارشیا
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه لرستان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : azadeharshia69@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .