مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : جهانشاه صالح
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، بندرعباس
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : salehiman61@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .