مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مجید خزایی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : fazizi90@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .