مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : یاسر سبزواری
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه لرستان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : aliheidar200@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .