مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حجت اله کشاورزی
ترتیب نویسنده : 6
دانشگاه / سازمان/ موسسه : بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : m.soleimanpour@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .