مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : امین صالح پور جم
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : tabatabaei@scwmri.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .