مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مینا اقتدارنژاد
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه هرمزگان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .