مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فاطمه کاظمیه
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه تبریز
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : aminihakan@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .