مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مجتبی دولت کردستانی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه جیرفت
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : mt.avand70@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .