مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سید مهرداد جلیلیان
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : bayat52@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .