مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : محمود عرب خدری
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : bayat52@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .