مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی بمان میرجلیلی
ترتیب نویسنده : 5
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : jbarkhordary@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .