مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : هادی رزاقیان
ترتیب نویسنده : 3 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه پیام نور
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : razzaghian@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .