مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حسن حمدان دریس
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : deris_5939@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .