مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : اصغر اصغری مقدم
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه تبریز
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : fazizi90@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .