مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : بهارک معتمدوزیری
ترتیب نویسنده : 5
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : hamide.afkhami@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .