مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : اصغر زارع چاهوکی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : jbarkhordary@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .