مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سمیرا واحدی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : محقق بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : taheritekab@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .